Euronews Georgia შემოქმედებითი ინდუსტრიების ასოციაციის შესახებ

8 დეკემბერი 2023

შემოქმედებითი ინდუსტრიების ასოციაციის (ACI) პრეზიდენტმა, სერგი გვარჯალაძემ და ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა, ზაქარია ზალიკაშვილმა Euronews Georgia-ს ეთერში შემოქმედებით ინდუსტრიაში არსებულ გამოწვევებსა და ასოციაციის გეგმებზე ისაუბრეს.