როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს შეუძლიათ გააკეთონ განაცხადი შემოქმედებითი ინდუსტრიების ასოციაციაში გასაწევრიანებლად ონლაინ განაცხადის ფორმის საშუალებით, რომელიც განხილული იქნება ასოციაციის მიერ. ფორმის საშუალებით, მსურველებმა უნდა მოგვაწოდონ ინფორმაცია მათი საქმიანობის შესახებ. 

განაცხადის ფორმა

 ორგანიზაციის ან განმცხადებლის სახელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ინდუსტრია (გთხოვთ აირჩიოთ შესაბამისი ველი) *

ელ.ფოსტის დადასტურება